Advies Zelfstandige ondernemers en werkbaarheid

Vlaams minister van Economie Buitenlands Beleid Landbouw en Plattelandsbeleid
Kris Peeters
Zelfstandige ondernemers en werkbaarheid

De Vlaamse minister-president vroeg de SERV om de problematiek inzake het evenwicht tussen arbeid en gezin bij zelfstandige ondernemers te documenteren en voorstellen te formuleren voor strategische beleidspistes. De SERV geeft in het advies aan dat er inzake werkbaarheid reeds een gedeelde onderbouw is. Voor de SERV is het nu cruciaal dat er consensus komt over een aanpak die de werkbaarheid in Vlaanderen verhoogt. Specifiek betreffende zelfstandige ondernemers worden een aantal concrete acties aangehaald die kunnen bijdragen tot meer evenwicht in de privé-werk-balans en/of de psychische vermoeidheid verminderen.