Advies winwinlening vriendenaandeel

geen consensus
advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging decreet 19.05.2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

De sociale partners konden hierover geen consensus bereiken. U vindt hierbij de standpunten van de respectieve organisaties.