Advies wijzigingsdecreet Gigarant

advies op vraag
Vlaams minister van Werk Economie Innovatie en Sport
Hilde Crevits

De SERV apprecieert dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt om de Vlaamse ondernemingen en kmo’s te ondersteunen en te voorkomen dat zij in financiële problemen komen. De bijzondere COVID-19-waarborg past binnen die initiatieven.

De SERV waarschuwt evenwel voor de mogelijks omvangrijke budgettaire implicaties van de maatregel en vraagt een nauwgezette monitoring ervan. Daarnaast benadrukt de SERV dat het werkgelegenheidsengagement een belangrijke voorwaarde moet blijven om te kunnen beroep doen op de regeling. Het subsidiair karakter van de regeling zou volgens de SERV moeten inhouden dat dossiers die onder het toepassingsgebied van het federale ‘corona-akkoord’ vallen, uitgesloten worden van de Gigarant-COVID-19-waarborg.