Advies wijzigingsdecreet bodem- en materialendecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

In dit gezamenlijk briefadvies stellen SERV en Minaraad enkele verfijningen voor bij de definitie van de term “asbestveilig”. Ze vragen ook om bij de samenstelling van de nieuwe sectorraad asbest de volledige waardeketen te betrekken. Verder formuleren de raden enkele kanttekeningen bij de data-inzameling van het afvalbeheer en ze steunen de toepassing van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor online verkoop.

Samenwerking met
Minaraad