Advies wijzigingen samenstelling en opdracht van de CIW

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Zuhal Demir
Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wat de samenstelling en de opdrachten van de CIW betreft

In dit advies formuleren SERV, Minaraad en de SALV enkele aanbevelingen over het besluit inzake de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Het betreft de ruimere samenstelling en de uitbreiding van het takenpakket.

Samenwerking met
Minaraad
SALV