Advies wijzigingen besluit Vlaamse Codex overheidsfinanciën

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Besluit VR tot wijziging besluit VR dd 25.07.2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën dd 17.05.2019