Advies waterschaarste en droogte

advies op eigen initiatief
Aanbeveling voor slim en circulair watergebruik

Zuinig omgaan met water moeten we niet alleen doen tijdens droge periodes maar op elk moment. Om te vermijden dat in de toekomst gezinnen en bedrijven in bepaalde regio’s tijdelijk afgeschakeld worden, moet Vlaanderen nog meer inzetten op waterbesparing en waterhergebruik. Daarom dringen de Vlaamse sociale partners aan om het juiste water te gebruiken voor de juiste toepassing en waterkringlopen meer lokaal te sluiten door bv. afvalwater uit te wisselen tussen bedrijven, landbouw en/of woonwijken. Op dit vlak zijn er nog heel wat uitdagingen. Om waterhergebruik alle kansen te geven zal sterk ingezet moeten worden op technologisch onderzoek en innovatie.