Advies Voorsprongfonds Hoger Onderwijs

advies op eigen initiatief

De SERV nam kennis van de visienota ‘Voorsprongfonds’ en brengt daarover een kort briefadvies op eigen initiatief uit. De SERV is van mening dat de visienota de juiste speerpunten kiest en dat voor de verdere concretisering dialoog en afstemming met àlle stakeholders nodig is. De SERV wenst dat het Voorsprongfonds mee een hefboom kan zijn voor de hoger onderwijsinstellingen om verder werk te maken van sterke partnerschappen met o.a. ondernemingen en sectoren.