Advies voorontwerp programmadecreet BO21

advies op vraag
Vlaams minister van Begroting
Matthias Diependaele

In zijn advies over het programmadecreet 2021 ondersteunt de SERV de decretale oprichting van een Kenniscentrum Data & Maatschappij. Zo’n Kenniscentrum beantwoordt aan de eerdere vraag van de SERV om de dialoog te organiseren over de ethische en maatschappelijke impact van digitale technologie en toepassingen en om daarvoor een kennisinstelling op te richten met een gestructureerde betrokkenheid van maatschappelijke actoren waaronder ook werkgevers en werknemers. De sociale partners vragen echter een betere juridische uitwerking. De SERV heeft immers diverse bemerkingen bij de wijze waarop het voorontwerp van decreet de strategische doelstellingen van het Kenniscentrum omschrijft en bij de voorgestelde regeling van het meerjarige convenant.