Advies voorontwerp van decreet kilometerheffing

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
Annemie Turtelboom
Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing en de stopzetting van de heffing van het eurovignet