Advies vonken voor ondernemerschap Post COVID-19

advies op eigen initiatief

De helft van de Vlamingen vindt ondernemerschap een goede carrièrekeuze. Geen slecht resultaat maar onze Nederlandse buren doen bv. veel beter met 82%. De angst om te falen is voor Vlamingen een sterke belemmering om een eigen zaak te starten. De Europese Commissie spoort ons land daarom aan de ondernemingscultuur te versterken en het stigma op falen te verminderen. Aansluitend pleit de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voor een Vlaams actieplan dat inclusief ondernemerschap promoot. Iedereen - man of vrouw, jong of oud, met of zonder beperking en ongeacht de afkomst - die goesting heeft om te ondernemen, moet een eigen zaak kunnen starten. Door meer in te zetten op de juiste ondernemerscompetenties, het vertrouwd maken met digitalisering en e-commerce en de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, moeten meer Vlamingen bewust kunnen kiezen voor het ondernemerschap.