Advies Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4)

advies op vraag
Vlaams minister-president
Jan Jambon

De SERV kan zich in principe vinden in de continuïteit die wordt nagestreefd door de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4) te verbinden met Visie 2050 en Vizier 2030 en het gebruik van de eerder vastgelegde indicatoren om die doelstellingen op te volgen. Maar in de praktijk is de beleidsmatige betekenis van de voorgelegde ontwerpstrategie beperkt. Ze geeft onvoldoende antwoord op belangrijke vragen rond de status van de Vizier 2030-doelstellingen, de link tussen de 2030-doelstellingen en het beleid, de organisatie van de internationaal afgesproken periodieke evaluaties of de governance van het transversale beleid duurzame ontwikkeling. De SERV adviseert om deze linken meer actiegericht uit te werken.

De SERV waardeert verder dat er blijvend zal worden gewerkt rond enkele belangrijke transities uit Vizier 2050. Wel is een versterkt engagement noodzakelijk om de ‘transitiewerking’ de nodige ruimte en kansen te geven en om de onderlinge afstemming en samenwerking tussen de diverse transitieprioriteiten te versterken. Bijsturing van de transitieprioriteiten ‘Mobiliteit’ en ‘Energie en Klimaat’ is nodig om hun toegevoegde waarde te garanderen. Ook rond ‘Slim Wonen en Leven’ blijft er behoefte aan een vorm van transitiewerking. De SERV vraagt tot slot om te bekijken rond welke belangrijke thema’s eventueel een bijkomende transitiewerking kan worden opgezet.