Advies Vlaamse begroting 2023

advies op eigen initiatief

De opmaak van een advies over en raming van een komende Vlaamse begroting is opnieuw een uitdaging met vele onbekende variabelen. Die onzekerheid is vergelijkbaar met deze in de voorbije jaren gedomineerd door de impact van de coronacrisis.

De onverwachte aanzienlijke inflatieopstoot heeft niet alleen een uitzonderlijke impact op de gehele economie en maatschappij, maar ook op de begrotingssituatie van alle overheden in België en Vlaanderen. Het vorderingensaldo zou in de SERV-actualisatie van de Vlaamse begroting 2022 bij ongewijzigd beleid uitkomen op € -3,7 mld (-7,1% van de ontvangsten), of een verslechtering met € 181 mln ten opzichte van de begrotingsaanpassing BA 2022. In de twee laatste jaren van deze legislatuur zouden de begrotingstekorten bij ongewijzigd beleid veel kleiner worden, tot € -1,7 mld in 2023 (-3,1% van de ontvangsten) en tot € -1,2 mld in 2024 (-2,2% van de ontvangsten).

De Vlaamse sociale partners hebben de afgelopen jaren – ook tijdens de coronacrisis – steeds gepleit voor een evenwichtig begrotingsbeleid, als antwoord op de economische en maatschappelijke uitdagingen waarmee Vlaanderen geconfronteerd wordt. De eerste centrale beleidsdoelstelling blijft: zo efficiënt mogelijk (blijven) inzetten op een duurzame economische groei. De tweede centrale beleidsdoelstelling van de afgelopen jaren en voor de verdere legislatuur blijft eveneens integraal relevant: de houdbaarheid van de Vlaamse overheidsfinanciën blijvend garanderen. Beide beleidsdoelstellingen dienen vandaag gecombineerd te worden met het gericht opvangen van de negatieve impact van de aanhoudende inflatieopstoot, zeker voor sectoren, ondernemingen, zelfstandigen, werknemers en huishoudens die de gevolgen van de inflatie ondergaan zonder dat de eigen ontvangsten voldoende (kunnen) volgen.