Advies visienota telewerkbeleid

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De Vlaamse sociale partners vinden het positief dat de Vlaamse Regering rond telewerken wil sensibiliseren, informeren en ondersteunen en zijn bereid mee te werken aan het informeren van organisaties en werknemers over het actieplan telewerken. Het is belangrijk dat de acties zo veel mogelijk werkgevers en werknemers bereiken.

Voor de Vlaamse sociale partners is het van belang dat telewerken in Vlaanderen op een duurzame en werkbare manier gebeurt. Zij vragen om in het actieplan telewerken nog extra te sensibiliseren op het vlak van digitale inclusie, ergonomische werkplek en afspraken tussen werkgever en werknemers over de digitale bereikbaarheid in het kader van werk-privébalans zodat telewerk op lange termijn werkbaar en duurzaam is.