Advies Visienota 'Digisprong. Van achterstand naar voorsprong'

advies op eigen initiatief

De coronapandemie heeft de gekende pijnpunten op vlak van digitalisering in het Vlaamse onderwijs op scherp gesteld. In juli 2018 publiceerde de SERV noodzakelijke acties en aanbevelingen voor de transitie naar een digitale samenleving met daarin aandacht voor onderwijs en vorming. De SERV vindt het dan ook bijzonder positief dat Vlaanderen de kaart trekt van digitalisering in het onderwijs. De SERV mist duidelijkheid over hoeveel middelen naar welke speerpunten en acties gaan. De middelen moeten worden ingezet voor de doelen waarvoor ze voorzien zijn. De scholen kunnen ondersteuning bij de besteding van de middelen en de keuzes inzake hard- en software goed gebruiken, de oprichting van het kenniscentrum Digisprong is daarom prioritair.

De SERV vraagt de Vlaamse Regering garanties dat de investeringen in het kader van het actieplan terecht komen in de Vlaamse economie en in het bijzonder bij Vlaamse kmo’s. De wet op overheidsopdrachten biedt daarvoor inspiratie en aanknopingspunten. E-inclusie moet voor de SERV een prominentere plek krijgen in de visienota; om de stap van achterstand naar voorsprong te zetten, zijn meer en andere inspanningen nodig richting kwetsbare kinderen en hun families. Een belangrijk thema voor het kenniscentrum is de ontwikkeling van een visie door scholen op het optimaal gebruik van ICT, cybersecurity en het mentaal digitaal welzijn van leerlingen en leraren. Het kenniscentrum dient ook leerlingen en jongeren expliciet een stem te geven in de vormgeving van gedigitaliseerd onderwijs.