Advies VGC toezicht beleids-en beheerscyclus

advies op vraag
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media
Benjamin Dalle
Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De SERV ondersteunt de voorgestelde hervormingen van het beleids- en beheersinstrumentarium en de invoering van een nieuw begrotings- en rekeningstelsel voor de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel. Wel mist de SERV een regeling voor publieke betrokkenheid bij de totstandkoming van de beleidsrapporten en voor publieke transparantie en openbaarmaking.