Advies verzameldecreet energie III: Klimaatkader dat nog wacht op een kus

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009

De SERV vindt het een bijzonder goede zaak dat het voorliggend voorontwerp van Verzameldecreet Energie III stappen vooruit zet naar de hogere klimaatdoelen van Fit for 55. Zo komt de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen deels tegemoet aan de vraag van de SERV naar meer dwingende instrumenten om woningen sneller energetisch te renoveren. Het verbieden van nieuwe propaan- en butaannetten en de geschrapte kortingen voor aardgasaansluitingen sluiten ook aan bij de vraag van de SERV om fossiele brandstoffen voor verwarming uit te faseren en te werken aan een gezondere prijsverhouding tussen verwarmen met een warmtepomp en met aardgas (of stookolie).

Dit beloftevol maar nog slapend klimaatkader heeft wel nog een verdere invulling, bijschaving en upgrade nodig om volop effect te hebben en CO2-trends echt betekenisvol om te keren. De SERV vraagt snel meer duidelijkheid en cijfers over hoe de voorgestelde instrumenten samen met andere maatregelen de beoogde doelen tegen 2030 zullen realiseren. Met het oog op een krachtig gebruik van het vooropgezette instrumentarium vraagt de SERV om de decretale basis rond de renovatieverplichting breder te formuleren, de handhaving te verduidelijken, de prijsverhouding tussen verwarmen met een warmtepomp en fossiele ketels sneller gezond te maken en het sociale vangnet te versterken.