Advies verkenning individuele leerrekening

advies op eigen initiatief

De SERV zet sterk in op levenslang leren en brengt daarom dit advies op eigen initiatief uit. Het doel is een insteek te leveren voor de discussie met de Vlaamse Regering omtrent de leerrekening. De SERV wil er wel op wijzen dat de discussie over de individuele leerrekening ook verder moet worden gevoerd in het Partnerschap Levenslang Leren. Daarnaast wil de SERV als formeel adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners deel uitmaken van het federale overleg omtrent de ‘individuele opleidingsrekening’.