Advies vereenvoudiging werkplekleren-werkervaringsstage

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Jo Brouns
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van (1) het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, (2) het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en (3) het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

De SERV werd om advies gevraagd over het instrumentarium werkplekleren. Concreet wordt de werkervaringsstage hervormd en worden de activeringsstage en de gespecialiseerde beroepsverkennende stage afgeschaft. Het is goed dat er eindelijk een vereenvoudiging van het instrumentarium werkplekleren wordt doorgevoerd. Op basis van het positieve SERV-advies werd het voorontwerp van uitvoeringsbesluit nog aangevuld en verder verduidelijkt.