Advies verdiepingsdecreet VDAB

advies op vraag
Vlaams minister van Economie
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding”

Met het Kaderdecreet van 29 mei 2020 werd VDAB aangeduid als activerings-, loopbaan- en dataregisseur voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De bepalingen uit dit decreet vragen verdere verdieping. Met het voorontwerp van decreet dat nu voor advies voorlag, wordt hiertoe de eerste stap gezet. Tegelijk worden een aantal elementen van het VDAB-decreet geactualiseerd. De sociale partners verleenden al een positief advies binnen de Raad van Bestuur van VDAB. In navolging hiervan geven zij ook binnen de SERV een positief advies.