Advies VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Ontwerp van uitvoeringsbesluit van BVR 03/05/2019 tot regeling van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige met het oog op de mandatering en subsidiëring van de opleidingsverstrekkers

Op 3 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed dat het wettelijk kader vormt voor de organisatie van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige (zie ook SERV-advies van 11 maart 2019)  Via het ontwerp van uitvoeringsbesluit dat nu, anderhalf jaar later, voor advies voorligt, wordt de financiering van de dienstverlening vormgegeven met toepassing van de DAEB-regelgeving, om zo conform de staatssteunregels te kunnen werken.

De SERV formuleert twee opmerkingen in zijn advies:

  • Het openstellen van de oproep naar bijkomende potentiële partnerorganisaties zou best gepaard gaan met een toename van de gesubsidieerde opleidingscapaciteit.
  • Er moet voor worden gezorgd dat de diensten die beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), ook voldoen aan de gevraagde kwaliteitsopstap in het kader van dit BVR.