Advies VCF inbetalinggeving cultuurgoederen

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Matthias Diependaele
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van
24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting