Advies uitsluiting gebruikers dienstencheques

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3bis van de Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

De Vlaamse sociale partners gaan akkoord met de plannen van minister Crevits om gezinnen die dienstencheques gebruiken uit te sluiten als ze de coronamaatregelen tegenover de huishoudhulp niet respecteren. De sociale partners willen ook dienstenchequegebruikers die feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag plegen aan dit lijstje toevoegen. De SERV vraagt de minister deze bijkomende uitsluitingsgrond mee op te nemen en te bekijken hoe de Vlaamse sociale inspectie deze feiten effectief kan controleren.