Advies transitiepunten

advies op eigen initiatief

In het VESOC-akkoord ‘Alle Hens aan dek’  werd afgesproken om de mogelijkheden, opportuniteiten en drempels voor jobmobiliteit over de grenzen van de onderneming heen beter bekend te maken. Dit wordt nu, aan de hand van tijdelijke middelen uit het Europese Fonds voor Herstel en Veerkracht, verder geconcretiseerd via de uitwerking van transitiepunten.

In dit SERV-advies willen de sociale partners op eigen initiatief alvast een paar aandachtspunten meegeven omtrent deze transitiepunten. De sociale partners willen op een later tijdstip, in functie van het evaluatierapport van het HIVA, graag bijkomend adviseren om deze transitiepunten verder vorm te geven.

Contact