Advies transitie Leren & Werken

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Mededeling Vlaamse Regering ‘van leren en werken naar duaal leren en aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling’

De SERV pleit voor een ontkoppeling van Duaal Leren en de Aanloopfase waarbij kruisbestuivingen tussen aanbod en pedagogische aanpak mogelijk blijven. Duaal Leren is de juiste leerweg voor jongeren die klaar en gemotiveerd zijn om op een leerwerkplek in een onderneming te leren (arbeidsbereidheid) en die ook over voldoende vaardigheden en kennis beschikken om dat te doen (arbeidsrijp). Voor de SERV moet er in de Aanloopfase wel naar arbeidsbereidheid toegewerkt worden, maar kan dit met de transitie die voorligt niet meer als instapvoorwaarde gehanteerd worden.

Een deel van de leerlingen in Leren & Werken zal zijn of haar plek vinden in het Duaal Leren. Een aanzienlijk deel van de leerlingen echter is gebaat met een aanbod dat in de eerste plaats breed oriënterend is, flexibel en op maat. Met een bredere toegangspoort biedt het oriënteringstraject (voorheen Aanloopfase) perspectief voor een grotere groep leerlingen.