Advies #Toope sterk voor lerend werk: in partnerschap naar een lerende samenleving

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Advies bij de conceptnota 'De lerende samenleving'

De SERV vindt het positief dat de conceptnota ‘De lerende samenleving’ vertrokken is van een uitgebreide bevraging van het veld en verder bouwt op de Vaardighedenstrategie van de OESO. Het SERV-advies over levenslang leren van 1 april 2020 werd ook in acht genomen maar een aantal essentiële elementen ontbreken. Zo kiest de conceptnota niet voluit voor een partnerschap.

Verder wijst de SERV op een aantal aandachtspunten: niet enkel individuen maar ook ondernemingen leren en moeten op een proactieve manier kunnen omgaan met transities; de ontwikkeling van leerzin en -cultuur start in het onderwijs; naast flexibilisering en tijdsefficiëntie is er ook nood aan een context waarin individuen en organisaties tijd kunnen vrijmaken om te leren en is een gelijk speelveld van belang tussen de onderwijs-, vormings- en opleidingsverstrekkers om tot transparantie en co-creatie te komen. Voor de SERV is nog meer duidelijkheid en overleg nodig over het proces voor de opmaak van het actieplan en over de werking en de samenstelling van het partnerschap.