Advies STEM-agenda 2030

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

De SERV is tevreden dat een voorstel van STEM-Agenda 2030 voorligt, een krachtdadig STEM-beleid is immers urgent. De nood aan mensen met STEM-competenties is al hoog en zal alleen maar toenemen. Om aan die vraag te voldoen volstaat het niet dat meer jongeren een STEM-opleiding volgen. Ook mensen die al aan de slag zijn zullen zich massaal moeten om- en bijscholen om de Green Deal, de circulaire economie en de energietransitie mogelijk te maken. Met de STEM-Agenda 2030 wil de Vlaamse overheid de STEM-tekorten wegwerken. Maar volgens de SERV voldoet de agenda nog niet: hij mist richting, structuur en duidelijke doelstellingen. De SERV stelt voor de STEM-blauwdruk, die eerder werd opgemaakt naar aanleiding van de evaluatie van het STEM-Actieplan 2012-2020, en de waardevolle verdere invulling uit de voorliggende agenda te combineren om tot de wervende STEM-Agenda 2030 te komen die we zo dringend nodig hebben.