Advies sociale en solide maatschappelijke herstart

advies op eigen initiatief

De maatschappelijke relance en de toekomstige zorg- en dienstverlening moeten meer zijn dan een terugkeer naar business as usual. We moeten nu structurele fundamenten leggen en een robuuster systeem van sociale bescherming, zorg en armoedepreventie uitbouwen. Zo kunnen we iedereen een zinvolle plaats geven in de samenleving via een daadkrachtige en wendbare zorg- en dienstverlening in en met de samenleving. Dit is nodig om te vermijden dat de huidige gezondheids- en economische crisis ook een aanslepende sociale crisis wordt.

Daarom vraagt de SERV:

  1. een transdisciplinaire impactanalyse met aandacht voor een brede groep burgers en gezinnen die het door de crisis moeilijk(er) krijgt
  2. een stevig collectief kader met adequate inkomensbescherming en voldoende en betaalbare (sociale) huisvesting, aangevuld met flexibele, lokaal inzetbare maatregelen op maat van de effectieve noden
  3. tijdelijke en structurele maatregelen om  extra kwetsbaarheid te vermijden
  4. een e-inclusieve digitalisering
  5. een solide maatschappelijke dienstverlening en voldoende capaciteit, kwaliteit en werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren
  6. middelen die ingezet worden in de sectoren zorg en welzijn, hulpverlening, armoedebestrijding, sociale economie, vrijwilligerswerkingen … omwille van het hefboomeffect op het fysiek en mentaal welbevinden van de burgers.