Advies sectorconvenants

advies op eigen initiatief

De sociale partners nemen graag de opportuniteit van een mogelijke verbetering van het ‘decreet betreffende de sectorconvenants in het raam van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid van 13 maart 2009’ ten bate om een advies op eigen initiatief te geven omtrent de sectorconvenants.

De sociale partners blijven een grote voorstander van dit instrument dat met een beperkt budget een groot bereik heeft. Eén van de grootste problemen voor elke regering is om nieuw beleid tot bij de ondernemingen te krijgen. De sectorconvenants overbruggen deze kloof en maken het verschil op het terrein. De convenantenwerking en de sectorconsulenten zijn goed ingebed in de bredere werking van de sectorfondsen. De decretale thema’s – aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, levenslang leren en competenties, en diversiteit en inclusie – aangevuld met de thema’s werkbaar werk en loopbanen, zijn en blijven voor de SERV zeer relevant. Daarom vragen ze dat de sectorconvenants worden gecontinueerd, maar wel geoptimaliseerd.