Advies schrappingsdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen