Advies relancedecreet geeft uitvoering aan edusprong

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet betreffende de relancemaatregelen in het onderwijs