Advies regeling leertijd

advies op vraag
Vlaams minister van Werk
Hilde Crevits

Dit Besluit van de Vlaamse Regering beoogt een zuivere verderzetting van de huidige regeling voor de Leertijd maar dan bij VDAB in afwachting van een hervorming. De SERV staat daar omwille van de continuïteit positief tegenover. Een hervorming vraagt meer tijd en overleg dan nu voorzien kan worden. De SERV vraagt dat de sectoren in de Leertijd ten volle hun rol kunnen (blijven) spelen. Bij de hervorming van de Leertijd in de (nabije) toekomst is het aangewezen de visie en de voorstellen in het SERV-advies Beroepskwalificerende leerweg voor (leerplichtige) jongeren als kompas in te zetten. In het kader van levenslang leren moeten ook andere doelgroepen voor de vernieuwde Leertijd verkend worden: NEET-jongeren, werkzoekenden, werkenden, … .