Advies regeling invordering niet-fiscale schuldvorderingen

advies op vraag
Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Mathias Diependaele
Voorontwerp van decreet tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

Contact