Advies de (re) organisatie van het schooljaar

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Draagvlak voor verder debat

De vraag of Vlaanderen net als Wallonië het schooljaar moet reorganiseren, beroert niet alleen de onderwijswereld maar ook ondernemingen en sectoren. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) die de werkgevers- en werknemersorganisaties verenigt, doet in zijn advies aan minister van Onderwijs Weyts de deur niet dicht voor een aanpassing van de schoolkalender maar vindt het nu niet het juiste moment. Zo’n ingrijpende hervorming vraagt meer tijd en debat met alle betrokkenen. Ook de gevolgen voor ondernemingen en sectoren moeten eerst beter in kaart worden gebracht. Bovendien recupereren onderwijs en economie nog volop van de coronapandemie en krijgen ingrijpende hervormingen zoals de invoering van nieuwe onderwijsdoelen momenteel hun beslag. Dat alles maakt glasheldere conclusies over een aangepaste schoolkalender moeilijk en vooral overhaaste beslissingen onwenselijk.