Advies programmatieaanvragen voltijds SO 2de graad

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts
Advies Programmatieaanvragen van het gewoon voltijds secundair onderwijs van de tweede graad, arbeidsmarkt en dubbele finaliteit / Schooljaar 2021 - 2022

De SERV brengt advies uit over de programmatie voor het voltijds secundair onderwijs in het 1ste jaar van de 2de graad dubbele finaliteit (TSO) en arbeidsmarktfinaliteit (BSO). De adviesbevoegdheid van de SERV volgt de uitrol van de modernisering van het secundair onderwijs. De SERV beschikt niet over een totaaloverzicht van alle programmatie, zij het via concordantie of via programmatieaanvragen. Dat bemoeilijkt uitspraken over of er voldoende dan wel te weinig aanbod is of zal zijn in bepaalde studiedomeinen in Vlaanderen.

Sectoren zijn door hun jarenlange inzet voor en samenwerking met het breed onderwijsveld en de werking rond de beroepskwalificaties goed geplaatst om een appreciatie te geven over het aanbod in het voltijds onderwijs. Er zijn meer directe aanknopingspunten voor een advies vanuit sociaaleconomisch perspectief in de 3de graad van het secundair onderwijs (vanaf schooljaar 2023-2024). Maar het belang van de invulling van het aanbod in de 2de graad als onderbouw van de 3de graad kan niet onderschat worden.
 
De sectoren geven enkele overwegingen mee bij de programmatieaanvragen die voorliggen:

  • Voor scholen die in het verleden enkel de doorstroomfinaliteit ASO aanboden en nu ook domeingebonden doorstroom TSO willen aanbieden gaat het om nieuwe opleidingen waarvoor de nodige infrastructuur voorzien moet worden en voor het vakgebied bekwame leraren aangesteld moeten worden.
  • Voor bepaalde studierichtingen is er reeds een aanbod bij andere scholen in de regio. Anders dan bij duaal is er niet de noodzaak van voldoende leerwerkplekken maar vanaf de 3de graad zijn er wel de stages die gegarandeerd moeten kunnen worden en nadien de tewerkstellingskansen.
  • Enkele sectoren zien dat technologische vernieuwingen weerspiegeld worden in de matrix, maar nog niet voldoende in de programmatieaanvragen.

De SERV ziet bij deze adviesvraag af van een advies per individuele programmatieaanvraag.