Advies programmatie voltijds onderwijs 2de graad arbeidsmarkt- en dubbele finaliteit

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV heeft niet enkel adviesbevoegdheid over de programmatie van duale opleidingen maar ook over de programmatie in het gewoon voltijds onderwijs arbeidsmarkt en dubbele finaliteit.  De SERV geeft voor het aanbod van de 2de graad geen advies per individuele programmatieaanvraag omdat niet voor alle sectoren het verband tussen opleidingen in de 2de graad en beroepen in de sector eenduidig is. Deze studierichtingen vormen uiteraard wel de onderbouw voor de studierichtingen in de 3de graad. De SERV bevraagt de sectoren daarom naar hun globale appreciatie over de programmatieaanvragen en eventueel bijkomende aandachtspunten en/of suggesties voor toekomstige programmatie. De globale appreciatie van de sectoren is positief.

Enkele sectorale aandachtspunten die relevant zijn voor toekomstige programmatie:

  • voldoende investeringen in infrastructuur en in bij- en omscholing van leraren, zeker bij nieuwe opleidingen;
  • ten volle kansen geven aan innovatieve (niche)opleidingen;
  • inzetten op programmatie in relevante studierichtingen die opleiden tot beroepen die gezien de technologische innovaties tewerkstellingskansen zullen blijven bieden;
  • samen werken om dat divers aanbod verder uit te bouwen.