Advies programmatie Duaal Leren in secundair onderwijs 2021-2022

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
Ben Weyts

De SERV vindt het een goede zaak dat er een stevig duaal aanbod is in de arbeidsmarktfinaliteit. Minder goed nieuws is dat het aanbod in opleidingen met dubbele finaliteit en in Se-n-Se klein is en dat het aantal programmatieaanvragen nog verder afneemt. Er zijn amper twee bijkomende aanvragen in de dubbele finaliteit (TSO) voor volgend schooljaar. Voor de SERV is een grondige analyse nodig waarom bepaalde standaardtrajecten, met veel kansen op de arbeidsmarkt, niet of te weinig georganiseerd worden. Op basis van deze analyse moeten dan de nodige maatregelen volgen.
     
Maar liefst 94% van de programmatieaanvragen Duaal Leren krijgen een gunstig advies (457 van 488). Bij 49 programmatieaanvragen die een gunstig advies kregen, geven de sectoren wel de bekommernis mee dat door het hoge aantal programmatieaanvragen en de impact van de pandemie de garantie op voldoende beschikbare leerwerkplekken in het gedrang kan komen. Bij 19 (4%) programmatieaanvragen is er een ongunstig advies omdat er reeds voldoende onderwijsaanbod aanwezig is, er een risico is op onvoldoende leerwerkplekken of omdat er geen garantie is dat voldoende expertise of uitrusting op de lesplaats aanwezig is (12 programmatieaanvragen bleven zonder advies).

De SERV vraag beleidsaandacht voor wat sectoren aankaarten, o.a. dat er grote vraag is naar bepaalde opleidingen die nu te weinig geprogrammeerd worden; dat samenwerking met de sector belangrijk is om opleidingen kwalitatief van de grond te krijgen; dat zeker in de Se-n-Se flexibiliteit en kleinschaligheid wenselijk is; dat scholen niet snel de stap naar een nieuw aanbod zetten, dat ook grote voltijdse scholen op de kar van duaal moeten springen; dat leerlingen slechts moeizaam gemotiveerd kunnen worden voor sommige opleidingen ondanks inspanningen en campagnes van scholen en sectoren, dat sectoren bereid blijven om samen met scholen aan knelpunten te werken om van duaal een succes te maken.