Advies programmatie duaal leren secundair onderwijs 2020-2021

advies op vraag
Administrateur-generaal Agodi
Patrick Poelmans
Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen in het gewoon voltijds secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs / schooljaar 2020 – 2021

De SERV brengt advies uit over de programmatieaanvragen voor de opleidingen Duaal Leren in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2020-2021. Alle 60 aanvragen voor het BuSO krijgen een gunstig advies en 432 van de 491 aanvragen in het gewoon SO. De raad luisterde naar de mening van de sectoren die in Duaal Leren een belangrijke rol spelen, onder andere in de erkenning en ondersteuning van ondernemingen. 59 aanvragen in het SO krijgen een ongunstig of geen advies: het opleidingsaanbod is nog onvoldoende gespreid, er is een risico op te weinig leerwerkplekken en – los van de goede intenties van de scholen – de infrastructuur is onvoldoende voorbereid.

In zijn advies geeft de SERV enkele aanbevelingen: zet de programmatieprocedure meer in als een beleidsinstrument, maak werk van een visie op Duaal Leren en zorg voor afdoende ondersteuning van scholen en sectoren. Er is zeker meer focus nodig in de verdere uitrol van Duaal Leren: zowel bij de selectie van studierichtingen voor duaal als bij de beslissing over programmatie. Leerlingen zijn niet gebaat bij de volledige inkanteling van het aanbod van Leren en Werken in duaal en een minder versnipperd aanbod moet leiden tot meer leerlingen per opleiding. De raad gaat hierover graag snel in overleg met alle betrokkenen.