Advies preventief werken aan gezondheid in de setting werk

advies op eigen initiatief

Preventief werken aan gezondheid in de setting werk is een belangrijk thema voor de SERV. De COVID-19 crisis heeft dit zelfs nog verder versterkt.
De SERV vindt het daarom belangrijk dat ook in de toekomst, na het aflopen van de huidige projecten met bv. de gezondheidcoaches, ondernemingen en werknemers kunnen blijven rekenen op een structureel, mobiliserend en vrijwillig kader voor acties waarbij er preventief aan gezondheid gewerkt kan worden in de werkcontext.
Dit advies vormt voor de SERV de basis voor een dialoog met alle betrokken actoren over een nieuwe, breed gedragen visie en beleid rond preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer, binnen het kader van de Vlaamse bevoegdheden.