Advies over het voorontwerpdecreet ter instemming met de overeenkomst over het GEN-Brussel

Advies over het voorontwerpdecreet ter instemming met de overeenkomst over het GEN-Brussel

De realisatie van het Gewestelijk Expresnet Brussel (GEN) is een project van hoge prioriteit. De SERV brengt dan ook positief advies uit voor een snelle bekrachtiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken regeringen. Voor een snelle operationalisering zal echter meer nodig zijn. Daarom pleit de SERV voor een duidelijk herkenbare operationele maatschappij, duidelijkheid rond de financiering en het respecteren van de timing. Tot slot vraagt de SERV aan de Vlaamse Regering afspraken te maken over een objectieve behoefteanalyse en rekening te houden met de in Vlaams-Brabant ontwikkelde inzichten over een Brabant-Brussel-net.