Advies over het voorontwerp van decreet houdende oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel". Reflectie over de financiering van het Masterplan Antwerpen

Advies over het voorontwerp van decreet houdende oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht "Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel". Reflectie over de financiering van het Masterplan Antwerpen

Op 18 april gaf de SERV advies over het voorontwerp van decreet houdende de oprichting van de N.V. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).  Deze publiekrechtelijke maatschappij werd opgericht om de nodige infrastructuurwerken uit te voeren die de mobiliteit rond Antwerpen moeten verbeteren.  Zoals het nu voorligt, zal de BAM in ruime mate gebruik moeten maken van tolheffing om deze infrastructuurwerken te kunnen financieren omdat de overheid haar tussenkomst tot een minimum wenst te beperken.  De SERV stelt dat een tolheffing niet zomaar kan ingevoerd worden, maar dat eerst een grondig maatschappelijk debat hieromtrent moet gevoerd worden.