Advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken

Advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken

Algemeen beschouwd is het positief dat er maatregelen komen om KMO’s die met een zware omzetdaling worden geconfronteerd tengevolge van hinder door openbare werken, te ondersteunen. Naast een curatieve aanpak pleit de SERV echter ook voor een pro-actieve benadering om de hinder tot een minimum te beperken.
Ook is het belangrijk dat de verschillende steunmaatregelen maximaal op elkaar worden afgestemd om de efficiëntie en de effectiviteit te verhogen. Een evaluatie van de steunmaatregelen vormt hiervoor een uitgelezen instrument. De SERV vraagt geïnformeerd te worden over de resultaten van dergelijke evaluatie.
Tot slot is het belangrijk dat de doorlooptijd tussen de afkondiging van een decreet en de uitvoering ervan via een besluit zo kort mogelijk wordt gehouden.