Advies over het investeringsprogramma 2001-2010 van de NMBS

Advies over het investeringsprogramma 2001-2010 van de NMBS

De federale beleidsverklaring van 17 oktober 2000 zette de lijnen uit voor toekomstige beleidsacties.  Eén van de prioriteiten is het mobiliteitsprobleem.  Hiertoe heeft de Federale minister van Mobiliteit en Vervoer een plan voorbereid, dat werd goedgekeurd door de regering.  Een essentieel luik van dit mobiliteitsplan is een pakket maatregelen voor de verbetering van het spooraanbod.  Dit mobiliteitsplan is van groot sociaal-economisch belang en heeft impact op de regio’s.  De federale regering voert besprekingen rond de NMBS en de opmaak van het investeringsplan voor de NMBS voor 2001-2010.  De SERV dringt er bij de Vlaamse Regering op aan tijdig, accuraat en pro-actief in te spelen op de federale initiatieven.