Advies opleidingsfonds dienstencheques

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits
Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques

De SERV gaf een positief advies over het ontwerpuitvoeringsbesluit tot wijziging van het KB Dienstencheques en tot wijziging van het KB Opleidingsfonds dienstencheques. Dit ontwerp van besluit brengt een aantal aanpassingen aan om het dienstenchequesysteem te vereenvoudigen (bv. verlaagd quorum bij de adviescommissie opleidingsfonds dienstencheques) en aan te passen aan wijzigingen in andere regelgeving (bv. aanpassing terugbetalingsregeling aan het verlaagd fiscaal voordeel).