Advies opheffing VHRM

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Zuhal Demir
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

De SERV kan zich vinden in het voorgestelde alternatief voor de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM). In het bijzonder waardeert de SERV de nieuwe procedure voor de vaststelling van het omgevingshandhavingsprogramma met daarin ook een adviesrol voor o.a. de SERV. De SERV adviseert om aan het decreet toe te voegen dat het omgevingshandhavingsrapport ook een overzicht moet bevatten van de Vlaamse regelgeving die bij de toepassing of de interpretatie ervan moeilijkheden heeft opgeleverd.