Advies omzetting drinkwaterrichtlijn

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie

SERV en Minaraad ondersteunen de verdere uitbouw van de risicobenadering, maar vragen wel dat de Vlaamse overheid inzake waterbevoorrading werk zou maken van een uitgeschreven visie en doelstellingen. Verder moet de Vlaamse overheid zelf de nodige beslissingen nemen inzake maatregelen om vervuiling in de onttrekkingsgebieden te voorkomen en ook het actieplan opstellen om de risico’s voor huishoudelijke leidingnetten te beperken. Het onderscheid tussen de taken van de openbare en private waterleveranciers is nog te groot. De raden vragen gelijke toegang tot informatie voor klanten, dezelfde behandeling van calamiteiten en een identiek beschermingsniveau voor publieke gebouwen. Ze dringen ook aan op een opvolging van de kosten voor een aantal openbare dienstverplichtingen die vandaag enkel door de klanten van de publieke waterleveranciers worden betaald.

In lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, steunen SERV en Minaraad de ambitie om de toegang tot water voor iedereen te verbeteren. Het actieplan hiervoor moet geïntegreerd worden in Vlaams Actieplan Armoede (VAPA), dit verder bouwend op het bestaande stakeholderoverleg.
Tenslotte bevelen de raden aan om de keuringen van installaties van tweedecircuitwater te beperken en om de procedures inzake gebruiksbeperkingen af te stemmen op het droogtebeleid. Ze vragen om de mogelijkheid tot afwijking van de Europese materiaalnormen te herbekijken, om het middenveld te betrekken bij de evaluatie van de PFAS normen en om na te gaan of de nieuwe normen voor lood en chroom sneller bereikt kunnen worden.

 

Samenwerking met
Minaraad

Contact