Advies nv De Werkvennootschap

advies op vraag
Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn
Ben Weyts
Voorontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap NV van publiek recht