Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen

Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen

Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten.