Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het decreet m.b.t. de organisatie van het personenvervoer over de weg

Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het decreet m.b.t. de organisatie van het personenvervoer over de weg

Advies aan minister Kathleen Van Brempt over het decreet m.b.t. de organisatie van het personenvervoer over de weg.