Advies materialendecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerp decreet over het materialendecreet en het decreet algemene bepalingen milieubeleid voor een correcte omzetting van de gewijzigde Europese kaderrichtlijn afvalstoffen, de gewijzigde richtlijn inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen en de richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

In dit advies formuleert de SERV enkele governance aanbevelingen op hoofdlijnen over het beleid inzake zwerfvuil, de doorrekening van kosten en het beter scheiden van bedrijfsafval.